Somliga går med trasiga skor / Some of us walk in raggedy shoes

film poster

UK SYNOPSIS: Nearly forty years after his death, Cornelis Vreeswijk is still one of the greatest icons in Swedish music. The poor immigrant guy from Holland became widely popular and topped the charts, but did also create scandals with his stormy private life. Some of Us Walk in Raggedy Shoes paints a multi-faceted portrait of an artist who until the end fought to give voice to society's weak and broken. Very likely because, despite his success, he was always one of them.

SVENSK SYNOPSIS: Snart fyrtio år efter sin död är Cornelis Vreeswijk fortfarande en av svensk musiks största ikoner. Den fattige invandrarkillen från Holland blev folkkär och toppade listorna, men skapade också skandaler med sitt stormiga privatliv och hårda festande. Denna dokumentär tecknar ett mångsidigt porträtt av en artist som in i det sista kämpade för att ge röst åt samhällets svaga och trasiga. Kanske för att han, trots sina framgångar, alltid var en av dem.

Swedish cinema release: November 17, 2023. Get your tickets via Swedish distributor TriArt

Danish cinema release on February 29, 2024. Details available here via Danish distributor Camera Film

KEY CREATIVE CREDITS
DIRECTOR: Magnus Gertten
PRODUCEROve Rishøj Jensen for Auto Images, Sweden
CO-PRODUCER: Malene Flindt Pedersen, Hansen & Pedersen, Denmark 
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Caroline Troedsson
EDITOR: Erik Wall Bäfving
COMPOSER: Jonas Colstrup
SOUND DESIGN: Martin Hennel & Jatte Nilsson
RESEARCH FILM & STILLBILDER: Sebastian Claesson
RESEARCH: Klas Gustafson
COLOUR GRADING: Rune Felix Holm & Jakob Schaumburg
GRAPHIC DESIGN: Rasmus Lange

An AUTO IMAGES production in co-production with
Hansen & Pedersen, SVT & Film i Skåne

with support from
Swedish Film Institute, The Danish Film Institute, Nordisk Film & TV Fond & Malmö Stad. 

In collaboration with:
Yle, the Finnish Broadcasting Company; DR, Denmark & NRK, Norway. 

Somliga går med trasiga skor / Some of us walk in raggedy shoes (2023, Sweden & Denmark)
105 minutes, HD
Available with Swedish, Danish and UK subtitles.
For international sales contact: Ove Rishøj Jensen at Auto Images